Mats Deland

Mats Deland

Docent

Lektor

Jag arbetar numer vid Mittuniversitet i Sundsvall. Där kan du från 1 augusti 2021 nå mig via mats.deland@miun.se

08-608 46 54 086084654

Institutionen för historia och samtidsstudier

F925

Jag har på andra lärosäten forskat om urbanhistoria och krigsförbrytelser (Stockholms universitet), internationell lag (Uppsala universitet) och fascism och kritisk teori (Mittuniversitetet Sundsvall).

Publikationerna nås via en sökning hos den centrala Diva-basen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA