Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Programsamordnare

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

08-608 47 29 086084729

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 650 02 54 0706500254

MD469

Jag är professor i evolutionsbiologi vid Södertörns högskola och undervisar blivande miljövetare i ekologi, genetik, planering och tillsyn inom miljöområdet. Jag är docent i zoologisk ekologi och har varit anställd som lektor sedan 1998 och från 2014 som professor vid Södertörns högskola. Jag var ledamot av fakultetsnämnden och var prodekan i Naturvetarnämnden 2006-2010. 2013-2016 var jag ordförande för fakultetsnämnden (dekan).

Min forskning finns i gränsen mellan genetik, ekologi och ekotoxikologi och tar upp generella frågor om biologisk mångfald på genetisk nivå och hur den påverkas av miljöförändringar från mänsklig påverkan till exempel föroreningar men också naturlig påverkan från som bland annat sjukdomar och geografiska skillnader. Detta studerar vi hos fåglar (lövsångare), fiskar (bl.a. storspigg, öring), blåmusslor i Norden men också hos koraller och fiskar längs Östafrikas kust.

Länk till min sida på Google Scholar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA