Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

08-608 47 29 086084729

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 650 02 54 0706500254

MD469

Jag är professor i evolutionsbiology vid Södertörns högskola och undervisar blivande miljövetare och journalister i ekologi, evolutionsbiologi och statistik. Jag är docent i zoologisk ekologi och har varit anställd som lektor och sedan 2014 professor i evolutionsbiologi vid Södertörns högskola sedan 1998. Jag var ledamot av fakultetsnämnden och var prodekan i Naturvetarnämnden 2006-2010. 2013-2016 var jag ordförande för fakultetsnämnden (dekan).

Min forskning finns i gränsen mellan ekologi och genetik och handlar om biologisk mångfald på genetisk nivå och hur den påverkas av miljöförändringar i form av mänsklig påverkan till exempel föroreningar men också naturlig påverkan från som bland annat sjukdomar och geografiska skillnader. Detta studerar vi hos fåglar (lövsångare), fiskar (bl.a. storspigg, öring), blåmusslor i Norden men också hos koraller och fiskar längs Östafrikas kust.

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till mitt twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA