Mette Ginnerskov-Dahlberg

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA