Michael Forsman

Michael Forsman

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare inom MKV. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

08-608 42 69 086084269

Institutionen för kultur och lärande

PC201

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA