Michal Salamonik

Michal Salamonik

Fil dr

Lektor

08-608 51 38 086085138

Institutionen för historia och samtidsstudier

Jag disputerade i april 2017 på en avhandling med titeln In Their Majesties Service: The Career of Francesco De Gratta (1613-1676) as a Royal Servant and Trader in Gdańsk.

Jag är undervisande lärare inom ämnet Historia och Europaprogrammmet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA