Michelle Rydback

Doktorand

08-608 48 76 086084876

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME537

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA