Användaren kunde inte hittas.

Minoo Alinia

Minoo Alinia

Docent

Lektor

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME212

Publikationer

Böcker / antologier

Alinia, Minoo & Songur, Welat (red.) (2019) Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik. Stockholm: Liber.

Alinia, Minoo (2013) Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan. New York: Palgrave Macmillan.

Alinia, Minoo (2004) Spaces of Diasporas: Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging. Department of Sociology Göteborg University. Göteborg Studies in Sociology No 22. Tillgänglig på: http://hdl.handle.net/2077/16269

Alinia, Minoo (2007) Diaspora Mekânları. Kürt Kimlikleri Öteki Olma Deneyimleri ve Aidiyet Politikaları. Istanbul: Avesta. (turkisk översättning och publicering av avhandlingen i Turkeit).

I refereegranskade tidskrifter

Alinia, Minoo (forthcoming) “White ignorance, race, and feminist politics in Sweden ”, Ethnic and Racial Studies.

Alinia, Minoo (2015) “On Black Feminist Thought: Thinking oppression and resistance through intersectional paradigm”, Ethnic and Racial Studies, 38: 13, 2334-2340.

Alinia, Minoo, Wahlbeck, Östen, Eliassi, Barzoo, Khayati, Khalid (eds.) (2014) The Kurdish Diaspora: Nordic and Transnational Ties, home, and Politics of Belonging. A Special issue of Nordic Journal of Migration Research, 4(2).

Alinia, Minoo & Eliassi, Barzoo (2014) “Temporal and generational impact on identity, home(land) and politics of belonging among the Kurdish diaspora”, in Minoo Alinia et.al. (eds.) The Kurdish Diaspora: Nordic and Transnational Ties, home, and Politics of Belonging. A Special issue of Nordic Journal of migration research, 4(2): 73-81

(OBS Artiken utsågs av journalen som en av de två mer bästa och mer lästa under 2014).

Alinia, Minoo, Wahlbeck, Östen, Eliassi, Barzoo, Khayati, Khalid (eds.) (2014) “Introduction”, in The Kurdish Diaspora: Nordic and Transnational Ties, home, and Politics of Belonging. A Special issue of Nordic Journal of Migration Research, 4(2): 53-56.

Ålund, Aleksandra & Alinia, Minoo (2011) ’I Skuggan av Kulturella Stereotypier: Perspektiv på Forskning om Genus, Jämställdhet och Etniska Relationer i Sverige’, Sociologisk forskning 2: 43-65.

Alinia, Minoo (2008) ’Ett Hem i Rörelse: Diasporisk Mobilisering i den Svenska Gemenskapens Periferi’, Diskriminering och Exkludering. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(3–4): 332-349.

Alinia, Minoo (2013) Book review. Perspektiv på manlighet och heder [Perspective on manhood and honour], Merike Hansson (ed.) (2010), Gothia. In NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, Vol 8, Nr. 1. Page: 94-97.

Alinia, Minoo (2010) Book review. Esman, Milton J. (2009) Diasporas in the Contemporary World. Cambridge: Polity Press, 210 pp. In Acta Sociologica: Journal of the Nordic Sociological Association. SAGE Journal on line. December 2010, 53: 387-388.

Kapitel i granskade antologier

Alinia, Minoo (2020) “Racial discrimination in the name of women’s rights: on contemporary racism in Sweden”, John Solomos (ed.) The Routledge International Handbook of Contemporary Racisms. Routledge. pp: 332-344.

Alinia, Minoo (2019) “Etnisk särbehandling i regeringens genuspolitik: utmaningar för socialt arbete i storstadens mångfald”, i Alinia & Songur (red.) Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik. Stockholm: Liber.


Alinia, Minoo & Songur, Welat (2019) “Avslutande reflektioner: socialt arbete med storstadsperspektiv”, i Alinia & Songur (red.) Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik. Stockholm: Liber.

Songur, Welat & Alinia, Minoo (2019) "Inledning", i Alinia & Songur (red.) Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik. Stockholm: Liber.

Alinia, Minoo (2014) “Gendered experiences of homeland, identity and belonging among the Kurdish diaspora” in Haci Akman (ed.) Negotiating Identities in Scandinavia: Women, Migration, and the Diaspora. New York/Oxford: Berghahn Books.

Alinia, M. (2011) ’Den jämställda rasismen och de barbariska invandrarna: ”Hedersvåld”, Kultur och Skillnadens Politik’, i C. Listerborn, I. Molina and D. Mulinari (eds), Våldets Topografier: Betraktelser Över Makt och Motstånd. Stockholm: Atlas, pp. 287-329

Alinia, Minoo (2007) ‘Den Kurdiska Diasporan som en Transnationell Rörelse för ‘Hem’ och Gemenskapsbildande’, i E. Olsson m.fl. (red.), Transnationella Rum. Umeå: Boréa, pp. 271-297.

Alinia, Minoo (2006) ‘Invandraren, Förorten och Maktens Rumsliga Förankring: Berättelser om Vardagsrasism’, i M. Kamali (red.), Den Segregerande Integrationen: om Social Sammanhållning och dess Hinder. Statens offentliga utredningar, SOU 2006:73, pp. 63-90.

Alinia, Minoo (2004) ”Die Grenzen der Diaspora: Geschlechtsspezifische Einflüsse auf die Bildung nationaler Identität in der kurdischen Diaspora”, i Hajo; Borck; Savelsberg and Dogan (eds.) Kurdologie, Band 6: Gender in Kurdistan und der Diaspora. Berlin: Münster.

Andra vetenskapliga

Alinia, Minoo (2011) Anfal: Vittnesmål från irakiska Kurdistan. En guide till Omar Sheikhmous arkiv. Hugo-Valentin Centre, Uppsala University.

Alinia, Minoo (2010) ”Där jag blev in/vandrare” i Holgersson, H. m.fl. (red.) Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring. Göteborg: Glänta produktion.

Alinia, Minoo (2010) ”Where I became an im/migrant” in Holgersson, H. et.al. (eds.) (re)searching Gothenburg: Essays on a changing city. Sweden: Glänta Production.

Alinia, Minoo (2007) “Kurdish diasporic movement, a social movement in the new global space” paper presented at World Congress on Kurdish Studies, 6-9 September 2006. Kurdistan Regional Government, Ministry of High Education & Scientific Research. University of Salahaddin, Iraq, Erbil.

Nemati, Minoo (1998) Medias diskursiva konstruktion av invandrare som problem: 1982-1992. Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

I media

Alinia, Minoo (2016) Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin. Intervju. Nationella sekretariatet för genusforskning
http://www.genus.se/nyhet/forskarna-ger-bade-ris-och-ros-till-nya-valdsstrategin/


Alinia, Minoo (2015) ”Krig i Mellanöstern och dess påverkan på kvinnor”. Intervju i iranska tidningen Shargh.
http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=854&PageNO=12

Alinia, Minoo (2014) ”Fiktion, Myt och fantasi i fråga om våld i hederns namn”, Feministiskt perspektiv
http://feministisktperspektiv.se/2014/06/10/fiktion-myt-och-fantasi-i-fraga-om-vald-i-hederns-namn/

Alinia, Minoo (2014) ”Kurdiska kvinnors erfarenhter av förtryck och kamp”. Intervju (två delar) i kurdiska tidningen NNSROJ.

http://nnsroj.com/Detiles.aspx?id=7026&id_map=26

http://nnsroj.com/detiles.aspx?id=7167&ID_map=26


Alinia, Minoo (2013) Arvet efter kolonialtiden, Uppsala Nya Tidning (UNT), Debatt, 2013-20-11. Tillgänglig på: http://www.unt.se/debatt/arvet-efter-kolonialtiden-2701340.aspx

Alinia, Minoo (2012) Tio år med ’hederskultur’: dags att tänka om, Kurdish feminists’ tribune. Tillgänglig på: http://kurdishfeminists.com/sida.php?id=703

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA