Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Fil dr

Doktorand

08-608 49 89 086084989

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet med ett forskningsprojekt om språkligt våld.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA