Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Doktorand

Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet. Antagen 2012 med ett projekt om "språkligt våld".

08-608 49 89 086084989

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Doktorand i retorik vid BEEGS och Uppsala universitet med ett forskningsprojekt om språkligt våld.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA