Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar i geografi och miljövetenskap. Min forskning fokuserar på landskapets förutsättningar och samspelet mellan människa och natur.

08-608 41 68 086084168

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Min forskning är inriktad på hur landskapet och naturgeografiska processer på olika skalnivåer påverkar och interagerar med människan, samhället och fysisk planering. Studierna baseras på flera olika metoder såsom fältstudier, intervjuer och digital kartanalys. För närvarande arbetar jag med följande projekt:

- Tätortsnära kulturlandskap i förvandling - implikationer för ekosystemtjänster i lokal planering

Finansiär: FORMAS

- Human - environment interactions and the epidemiological periurban landscape of tick - borne diseases

Finansiär: Östersjöstiftelsen

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.