Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar och forskar på hur landskapet förändras och påverkas av samspelet mellan människa och natur lokalt såväl som globalt. Just nu är mitt fokus på stadsnära landskap.

08-608 41 68 086084168

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Min forskning är inriktad på hur landskapet och naturgeografiska processer på olika skalnivåer påverkar och interagerar med människan, samhället och fysisk planering. För närvarande arbetar jag med följande projekt:

- Ecosystems as common-pool resources: Implications for building sustainable water management institutions in the Baltic Sea Region (ECOPOOL), finansierat av Östersjöstiftelsen

- Identifiering av högriskfaktorer för TBE- landskap, virus, fästing och människa. Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Södertörns högskola (KISH) och ingår i en särskild KISH-satsning inom forskningsprogrammet: Kroppen i samhället.

- Hästens roll i stadsnära landskap, delvis finansierat av Stockholms läns landsting

- Funktionsomvandling av hamnområden och kustnära industriområden i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv, finansierat av FORMAS

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA