Nadezda Petrusenko

Nadezda Petrusenko

Fil dr

Postdoktor

forskning

08-608 43 81 086084381

Institutionen för historia och samtidsstudier

F836

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA