Natalia Karlsson

Docent

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematikämnets didaktik på Lärarutbildningen. Jag är docent i matematik och lektor i matematik med didaktisk inriktning. Ämnessamordnare.

08-608 40 36 086084036

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Forskning

Min forskning inom områden matematikämnets didaktik har fokus på matematiska strukturer, modeller och begrepp i matematikundervisningen samt hur elever/studenter bygger upp uppfattningar om dessa. Forskning har stark koppling till matematikdidaktiskt innehåll i undervisningen. Forskningen präglas av Vygotsky’s syn på lärande.

Den forskning jag bedrev via Ryska vetenskapsakademin hade till handlade om syfte att implementera Vygotsky’s teorier i skolans matematikundervisning i syfte att bygga upp en skola vars undervisning vilar på vetenskaplig grund. Framförallt siktar forskningen mot grundskolan men där finns också kopplingar till lärarutbildningen i syftet att skapa kontinuitet i inlärningen och att lyfta fram hur tidigare uppfattningar i matematik påverkar studenters lärande. Jag har sedan 1998 arbetat som docent på flera ryska universitet och som forskare på Ryska vetenskapsakademin.

Jag har internationella forskningserfarenhet att arbeta inom olika forskningsprojekt både i Sverige och Ryssland samt att handleda doktorander, att opponera av avhandlingar och som refereegranskare av vetenskapliga artiklar. Jag är utnämnd till docent både i Ryssland och i Sverige på Södertörns högskola.

Utbildning

Docent i matematik. Lärarexamen. Jag har också studerat pedagogik, psykologi och filosofi på forskarnivå. Jag är matematiker med specialisering mot tillämpad matematik. Jag disputerade (PhD i matematik och fysik) år 1997 på Ryska vetenskapsakademin.

Pågående bokprojekt

Projekttitel: Vad ska eleverna lära sig och vad är det de lär sig? Om undervisningsprocessen och vanliga missförstånd i matematikundervisningen. I den här boken har vi systematiserat och analyserat forskningsmaterial som är kopplat till skolans undervisningspraxis. Aktuella data är från det senaste forskningsprojekt om ”Content Khowledge in a Pedagogical Context”: Förhållande, Proportionalitet och Bråk.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA