Niklas Hill

Niklas Hill

Lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

Niklas Hill forskar framförallt om civilsamhälleshistoria, demokrati och sociala innovationer.

Nya publikationer

  • Hill, Niklas (2022). Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949-2010. (Doktorsavhandling vid Stockholms universitet) Stockholm: Trinambai
  • Lindberg, Malin, Hvenmark, Johan, Nahnfeldt, Cecilia & Hill, Niklas (2022). Social innovation för arbetslivsinkludering. Insatser och insikter från Sveriges civilsamhälle. Luleå: Luleå tekniska universitet
  • Lindberg, Malin & Hill, Niklas (2021). Innovativ corona-samverkan i Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället. Socialmedicinsk Tidskrift. 98:1, 27-37
  • Hill, Niklas & Schoug, Aron (red.) (2020). Lärande i civilsamhället - en forskarantologi. Stockholm: Trinambai

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.