Niklas Öhman

Niklas Öhman

Doktorand

Bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare.

08-608 43 42 086084342

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Niklas Öhman är utbildad högstadie- och gymnasielärare med ämneskombinationen svenska och historia. Sedan februari 2015 är Niklas antagen som doktorand inom ramen för forskarskolan SPLIT ("Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet", se: www.smdi.se) där han bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Huvudsakliga forskningsintressen: historiska och maktkritiska perspektiv på frågor som rör litteraturundervisning och bildning; skönlitteraturens funktion inom ramen för ungdomsskolans kunskaps- och fostransuppdrag; litteraturundervisningens funktion och roll i relation till koncept och värden såsom bildning, demokrati, kulturell mångfald, etc.

Niklas undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA