Nina Carlsson

Doktorand

Min forskning handlar om idéer och praktiker kring integrationspolitik i flerspråkiga länder.

08-608 52 40 086085240

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Background

2016-: PhD Candidate, Södertörn University, Department of Political Science / BEEGS
2015: Project researcher in project on deportation, department of Political Science, University of Vienna
2014: University Assistant, University of Graz, Austria
2013: Research Assistant in project on South Sámi revitalization, Hugo Valentin Centre, Uppsala University
2013: Research Assistant in project on women in Tanzanian politics, Department of Government, Uppsala University

2007-2012: MSc in Political Science at Uppsala University
2011: Studies in Political Science at Istanbul Bilgi University
2009: SIDA Minor Field Studies scholarship to Bamako, Mali
2009: Studies in Political Science at University of Vienna
2007-2012: Studies in Bosnian/Croatian/Serbian and Turkish

Research interests

nationalism, minorities, migration, integration policy, language policy, post-colonial studies, border studies, Europe

Publications

Navigating Two Languages - Immigrant Integration Policies in Bilingual Finland. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Vol 16, No 2, 2017, 41-66.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA