Nina Carlsson

Nina Carlsson

Doktorand

Postdoktor i statsvetenskap

08-608 52 40 086085240

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Research interests

national minorities, integration policy, linguistic justice, settler-colonial studies, border studies

Publications

Navigating Two Languages - Immigrant Integration Policies in Bilingual Finland. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Vol 16, No 2, 2017, 41-66.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA