Nina Springer

Lektor

08-608 52 15 086085215

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME328

Jag studerade journalistik vid LMU München med kommunikationsvetenskap som huvudämne och statsvetenskap, sociologi och ekonomi som biämnen. Efter att ha examinerats 2007 kom jag till LMU:s institut för kommunikationsstudier och medieforskning där jag doktorerade och lämnade in mina avhandlingar om användarkommentarer som publicerades på nyhetssajter 2012. Därefter arbetade jag i några år som postdoktoral forskare på journalistikforskningsenheten under Thomas Hanitzschs ledning. Dessutom samordnade jag enhetens masterprogram i kommunikationsvetenskap och internationell PR (2013-2017).


Förutom min undervisning vid LMU München (2007-2018) var jag gästlärare vid University of Helsinki (mars / april 2008), National University of Singapore (augusti 2014) och Hebrew University of Jerusalem (mars 2017). För närvarande är jag ordförande för journalistikstudieavdelningen i den tyska kommunikationsföreningen och tjänstgör som sekreterare för journalistikstudieavdelningen vid International Communication Association. Innan jag kom till Södertörns högskola spenderade jag vinterperioden 2017/18 som besökande forskare vid Berkman Klein Center for Internet and Society, vid Harvards universitet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA