Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på miljömässig hållbarhet och vattenbruksnäringen. Bl.a. hur olika styrmedel används för att öka hållbarheten, både privata och offentliga aktörer

08-608 45 59 086084559

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

My main research interest is on sustainable food production, more specifically on aquaculture and the role the public-, civil- and private sectors play in developing the industry in a responsible way. Aquaculture is the fastest growing food industry in the world and if governed correctly, has the potential to provide a growing global population with reliable and sustainable food.

I started my PhD in Environmental Science at Södertörn University in 2018. I hold a joint MSc degree in Environmental Science and Sustainable Development from SLU and Uppsala University and a BSc in Political Science from Stockholm University. Before joining Södertörn I worked at the Beijer Institute of Ecological Economics.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA