Oliver Blomqvist

Oliver Blomqvist

Fil dr

Postdoktor

Jag är postdoktor i ämnet svenska med inriktning på flerspråkigt skrivande i Sveriges historia.

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA