Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och frågor som rör alkohol och alkoholrelaterade problem.

08-608 45 90 086084590

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Som docent i sociologi och med en professur i socialt arbete företräder Per Carlson två centrala discipliner inom samhällsvetenskapen. Hans forskning har varit inriktad på hälsa och välfärd, särskilt konsumtionsmönster och effekter av alkoholanvändning. Baserat på bland annat surveyundersökningar i Sverige, och inte minst i Östeuropa, har han en bred erfarenhet av att studera hälso- och välfärdsfrågor i skärningen mellan politik och marknad i olika grupper och i olika länder. Genom erfarenheten från undervisning, handledning, samverkan, ämnesansvar m.m. i socialt arbete har han också god kännedom om det sociala fältets kunskapsbehov, samt hur man kan utveckla en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA