Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Professor

Jag är professor i företagsekonomi och brinner för hållbar utveckling och samverkan. Sedan 2016 har jag som dekan haft förtroendet att leda Fakultetsnämndens arbete.

08-608 48 12 086084812

Institutionen för samhällsvetenskaper

072 237 22 82 0722372282

MA915

Jag är professor i företagsekonomi och anställdes vid Södertörns högskola den 1 oktober 2015. Dessförinnan var jag professor i företagsekonomi, inriktning hållbar utveckling, vid Mälardalens högskola, Västerås 2005-2015 och lektor i organisation och ledning vid KTH, Stockholm 2000-2005. Docent i företagsekonomi är jag vid Göteborgs universitet, där jag under åren 1992-1997 bedrev forskarutbildning och var några år som postdoc vid Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg.

Under åren 2006-2008 var jag gästprofessor i företagsekonomi vid Umeå School of Business and Economics, Umeå universitet och gästprofessor i hållbar samverkan vid KTH under perioden oktober 2015 till december 2016. Jag har varit gästforskare för prof Bo Hedberg våren 2000 vid Stockholms universitet och för prof James March första halvåret 1999 vid Stanford University. 1997 disputerade jag vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med avhandlingen Organizing Strategies of Environmental Control med Rolf Wolff, Sten Jönsson och Gideon Kunda som handledare.

Min nuvarande forskning handlar till exempel om samverkan mellan lärosäten och externa parter, företags sociala ansvar, om guidade turer i vid mening, om IT och regioners utveckling (som t.ex Norra Djurgårdsstaden), om bilder av städers framtidssatsningar som till exempel Hållbara Städer, IT-städer. Jag har publicerat ca 35 vetenskapliga artiklar och ungefär lika många bokkapitel och böcker. 2016-2019 deltar jag i EU Horizon2020-projektet ACCOMPLISSH (www.accomplissh.eu Länk till annan webbplats.).

Administrativt har jag haft ledande uppdrag vid Mälardalens högskola (MDH) unter ett antal år: mellan 2007 och 2010 var jag prodekan vid Fakulteten för Humaniora, Samhälls- och Vårdvetenskaper. Under andra halvåret 2010 var jag dess dekan. Mellan 2011 och 2013 var jag dekan och ordförande för högskolans Fakultetsnämnd, som är en sammanslagning av högskolans tidigare tre fakulteter. Jag har ingått i styrgruppen för utvärdering av forskningen vid MDH som resulterat i MER14 (Mälardalen University Evalutation of Reserach 2014).

Vidare har jag haft ledande uppdrag inom akademin som reviewer för vetenskapliga tidskrifter, sakkunnig för ett stort antal tjänstetillsättningar; för forskningsfinansiärer som Formas och Riksbankens Jubileumsfond, men också myndigheter som Universitetskanslerämbetet; som opponent vid ett tiotal disputatationer, ledamot av betygsnämnder. Jag var ordförande för expertgruppen som genomförde utvärderingen av forskningen vid Blekinge Tekniska Högskolan 2013.

Ett urval publikationer (DiVA-registrerade publikationer):

http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?query=Peter+Dobers&language=sv&searchType=SIMPLE&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all&aq=[[]]&aqe=[]&aq2=[[]]

Länk till mitt twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA