Peter Dobers

Peter Dobers

Fil dr

Programsamordnare

Professor

Prof i företagsekonomi. Avdelningsföreståndare Journalistik. Programsamordnare 2-årig master LeadSustain. Rektorsråd samverkan. Var dekan och ordf i Fakultetsnämnden 2016-2022.

08-608 48 12 086084812

Institutionen för samhällsvetenskaper

072 237 22 82 0722372282

ME443

Jag är professor i företagsekonomi och anställdes vid Södertörns högskola den 1 oktober 2015. Från 2022 har jag programansvar för det 2-åriga masterprogrammet Leadership for Sustainable Development. 

Dessförinnan var jag professor i företagsekonomi, inriktning hållbar utveckling, vid Mälardalens högskola, Västerås 2005-2015 och lektor i organisation och ledning vid KTH, Stockholm 2000-2005. Docent i företagsekonomi är jag vid Göteborgs universitet, där jag under åren 1992-1997 bedrev forskarutbildning och var några år som postdoc vid Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg.

Under åren 2006-2008 var jag gästprofessor i företagsekonomi vid Umeå School of Business and Economics, Umeå universitet och gästprofessor i hållbar samverkan vid KTH under perioden oktober 2015 till december 2016. Jag har varit gästforskare för prof Bo Hedberg våren 2000 vid Stockholms universitet och för prof James March första halvåret 1999 vid Stanford University. 1997 disputerade jag vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med avhandlingen Organizing Strategies of Environmental Control med Rolf Wolff, Sten Jönsson och Gideon Kunda som handledare.

Min nuvarande forskning handlar till exempel om samverkan mellan lärosäten och externa parter, företags sociala ansvar, om guidade turer i vid mening, om IT och regioners utveckling (som t.ex Norra Djurgårdsstaden), om bilder av städers framtidssatsningar som till exempel Hållbara Städer, IT-städer. Jag har publicerat knappt 40-tal vetenskapliga artiklar och ungefär lika många bokkapitel och böcker. 2016-2019 deltog jag i EU Horizon2020-projektet ACCOMPLISSH (www.accomplissh.eu).

Administrativt har jag haft ledande uppdrag vid Mälardalens högskola (MDH) under ett antal år: mellan 2007 och 2010 var jag prodekan vid Fakulteten för Humaniora, Samhälls- och Vårdvetenskaper. Under andra halvåret 2010 var jag dess dekan. Mellan 2011 och 2013 var jag dekan och ordförande för högskolans fakultetsnämnd, som var en sammanslagning av högskolans tidigare tre fakulteter. Under åren 2016-2022 var jag dessutom dekan och ordförande för Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola.

Jag har ingått i styrgruppen för utvärdering av forskningen vid MDH som resulterat i MER14 (Mälardalen University Evalutation of Reserach 2014). Vidare har jag haft ledande uppdrag inom akademin som reviewer för vetenskapliga tidskrifter, sakkunnig för ett stort antal tjänstetillsättningar; för forskningsfinansiärer som Formas och Riksbankens Jubileumsfond, men också myndigheter som Universitetskanslerämbetet; som opponent vid ett tiotal disputatationer, ledamot av betygsnämnder. Jag var ordförande för expertgruppen som genomförde utvärderingen av forskningen vid Blekinge Tekniska Högskolan 2013, och har många andra liknande uppdrag; ett nyligen rör som extern bedömare av forskarutbildning vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Sommaren 2022 blev jag invald i KK-stiftelsens styrelse.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.