Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

Undervisar i film & TV visualisering etc. NMT medieteknik & journalistik. Producent på SHMP video produktion.

08-608 49 74 086084974

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Lärare och forskare i medieteknik och journalistik

Filmare & Tv-journalist

Magister i Journalistik

Magisteruppsats:

Formatets betydelse: hur arbetsprocesser och produktionsvillkor formar journalistiken i webb-tv

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:575912

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.