Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

TV journalistik, Video & Medieteknik utbildning samt SH Medieproduktion

08-608 49 74 086084974

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Lärare och forskare i medieteknik och journalistik

Filmare & Tv-journalist

Magister i Journalistik

Magisteruppsats:

Formatets betydelse: hur arbetsprocesser och produktionsvillkor formar journalistiken i webb-tv

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:575912

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA