Peter Jakobsson

Fil dr

Lektor

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Undervisar på kurserna Medierna i samhället, Medier lag och rätt, Kvantitativ analys, samt handleder B- och C-uppsatser.

08-608 44 01 086084401

Institutionen för kultur och lärande

PC205

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA