Peter Jakobsson

Fil dr

Lektor

08-608 44 01 086084401

Institutionen för kultur och lärande

PC205

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA