Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Professor i statsvetenskap

08-608 45 81 086084581

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Som interdisciplinär statsvetare har jag undervisat och ansvarat för kurser på alla nivåer i ämnet vid Södertörns högskola, men även vid Stockholms Universitet, Socialhögskolan och Konstfack i Stockholm. Jag har varit gästlärare/forskare vid universitet i Polen, Sydafrika, Sydkorea och Italien och ansvarat för flera svenska och två internationella universitetskonsortier EU-Sydkorea. Jag har också varit dekan, ingått i rektors ledningsråd, varit ämnesansvarig för statsvetenskap, internationella relationer och journalistik och lett olika utbildningsprogram. Min tre första böcker handlade om den svenska EU-kampanjen 1990-94. Jag forskar idag om demokrati, normativ utbildning, politisk idé- och begreppsbildning, kunskapspolitik, epistokrati och expertvälde. Mina senaste större publikationer är Civic education and liberal democracy. Making post-normative citizens in normative political spaces (Palgrave, 2017; den åttonde bok jag skrivit eller redigerat) och Nio politiska begrepp. Ideologi, språk och begreppsanalys (Studentlitteratur, 2019; den nionde). Artiklar har på senare år publicerats i Religion, State & Society; Education, Citizenship & Social Justice; Statsvetenskaplig Tidskrift; Educational Philosophy & Theory; Democratic Theory, Journal of Conflict and Integration; The New Bioethics och Tidskrift för Politisk Filosofi. Jag skriver just nu på min tionde bok: en lärobok i statsvetenskaplig kunskapsbildning och politisk analys på svenska för publicering 2022.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA