Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

08-608 45 81 086084581

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Som interdisciplinär statsvetare har jag undervisat och ansvarat för kurser på alla nivåer i ämnet vid Södertörns högskola, men även i olika högskolegemensamma program och vid Stockholms Universitet, Socialhögskolan och Konstfack i Stockholm. Jag har också varit dekan vid SH, gästlärare vid universitet i Polen, Sydafrika, Sydkorea och Italien och ansvarat för två internationella universitetskonsortier. Som politisk teoretiker är jag inriktad mot demokratisk teori, civic education, politisk begreppsbildning, politisk epistemologi, kunskapspolitik, medborgarskap och expertvälde. Mitt senaste större arbete (den åttonde bok jag skrivit eller redigerat) är monografin Civic education and liberal democracy. Making post-normative citizens in normative political spaces (Palgrave, 2017). Artiklar har på senare tid publicerats i Religion, State & Society; Education, Citizenship & Social Justice; Statsvetenskaplig Tidskrift; Educational Philosophy & Theory; Democratic Theory, Journal of Conflict and Integration och Tidskrift för Politisk Filosofi. Jag arbetar för närvarande på en lärobok i politisk teori och begreppsanalys på svenska för publicering 2019.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA