Raili Uibo

Raili Uibo

Fil dr

Lektor

Jag forskar om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

08-608 43 20 086084320

Institutionen för kultur och lärande

076 408 87 22 0764088722

PC222

Mitt projekt hör till det internationella forskningsprojektet "Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region", ledd av Ulrika Dahl. Jag ska huvudsakligen forska om HBTQ-personers relationer med sina nära och kära. Läs mer i den engelska versionen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA