Rebecka Thor

Rebecka Thor

Fil dr

Lektor

Lektor i Estetik. Disputerade 2018 med avhandlingen Beyond the Witness - Holocaust representations and the testimony of images.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA