Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Undervisning och forskning inom arkivvetenskap

08-608 44 18 086084418

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Disputerad i etik vid Uppsala universitet med en bakgrund som arkivarie. Min forskning är inriktad mot informationshantering genom historien, digital humaniora och nätets konspirationer.

Ni hittar mina publikationer i diva-portalen (under fliken till höger)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA