Rikard Friberg von Sydow

Rikard Friberg von Sydow

Teol dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

08-608 44 18 086084418

Institutionen för historia och samtidsstudier

F904

Disputerad i etik vid Uppsala universitet med en bakgrund som arkivarie. Min forskning är inriktad mot informationshantering genom historien, digital humaniora och nätets konspirationer.

Ni hittar mina publikationer i diva-portalen (under fliken till höger)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.