Robert Lecusay

Robert Lecusay

Fil dr

Lektor

Docent i pedagogik. Roberts forskning undersöker formellt och informellt lärande, lek & hållbarhetsutbildning i förskola & fritids.

08-608 44 98 086084498

Lärarutbildningen

MC619

‘One of the weightiest problems with which the philosophy of education has to cope is the method of keeping a proper balance between the informal and the formal, the incidental and the intentional, modes of education’

John Dewey, Democracy and Education

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.