Robert Lecusay

Robert Lecusay

Fil dr

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola & förskoledidaktik. Roberts forskning undersöker formellt-informellt lärande, lek & hållbarhetsutbildning i förskola & fritids

08-608 44 98 086084498

Lärarutbildningen

MC619

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA