Robert Lecusay

Robert Lecusay

Fil dr

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola & förskoledidaktik. Roberts forskning undersöker formellt-informellt lärande, lek & hållbarhetsutbildning i förskola & fritids

08-608 44 98 086084498

Institutionen för kultur och lärande

MC619

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA