Romina Rodela

Romina Rodela

Docent

Projektforskare

08-608 43 54 086084354

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA