Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, genus och 'placemaking'. Jag leder VR-projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

08-608 45 52 086084552

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Jag är docent och lektor i sociologi. Sedan 2002 arbetar jag på Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, som forskare och lärare. Min undervisning på högskolan är främst inriktad mot vetenskaplig metod, både kvalitativ och kvantitativ, samt uppsatshandledning på olika nivåer.

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, ojämlikhet, genus och 'placemaking'. Jag är projektledare för forskningsprojektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort" som finansieras av Vetenskapsrådet. Vi fokuserar på unga kvinnor i Stockholms södra förorter – Fittja, Flemingsberg och Östberga. Genom etnografiska metoder vill vi undersöka hur en jämlik och hållbar stad, dvs en stad för alla, kan byggas.

Jag är också intresserad av sambandet mellan socialt kapital och hälsa, vilket jag främst har studerat genom storskaliga surveyundersökningar i Östeuropa. Innan dess handlade min forskning om hur internet påverkar socialt kapital och gemenskap i urbana miljöer. År 2003 disputerade jag på doktorsavhandlingen "The Internet, Social Capital and Local Community".

Jag har skrivit artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, såsom Acta Sociologica, Social Science and Medicine och Sotsiologicheskie Issledovaniya. Men jag har även skrivit mer populärvetenskapliga artiklar i tidningar som till exempel Dagens Nyheter, PLAN och Samhällsbyggaren.

A city for everyone. A study about young women's lives in a transforming suburb.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA