Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning handlar om socialt kapital, främst kopplat till hälsa. För närvarande leder jag projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort"

08-608 45 52 086084552

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Jag är docent och lektor i sociologi. Sedan 2002 arbetar jag på Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, som forskare och lärare. Min undervisning på högskolan är främst inriktad mot vetenskaplig metod, både kvalitativ och kvantitativ, samt uppsatshandledning på olika nivåer.

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, ojämlikhet, genus och 'placemaking'. Jag är projektledare för forskningsprojektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort" som finansieras av Vetenskapsrådet. Vi fokuserar på unga kvinnor i Stockholms södra förorter – Fittja, Flemingsberg och Östberga. Genom etnografiska metoder vill vi undersöka hur en jämlik och hållbar stad, dvs en stad för alla, kan byggas.

Jag är också intresserad av sambandet mellan socialt kapital och hälsa, vilket jag främst har studerat genom storskaliga surveyundersökningar i Östeuropa. Innan dess handlade min forskning om hur internet påverkar socialt kapital och gemenskap i urbana miljöer. År 2003 disputerade jag på doktorsavhandlingen "The Internet, Social Capital and Local Community".

Jag har skrivit artiklar som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, såsom Acta Sociologica, Social Science & Medicine och Sotsiologicheskie Issledovaniya. Men jag har även skrivit mer populärvetenskapliga artiklar i tidningar som Dagens Nyheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Dagens Samhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., PLAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Samhällsbyggaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

A city for everyone. A study about young women's lives in a transforming suburb.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA