Sara Ferlander

Sara Ferlander

Docent

Lektor

Min forskning rör socialt kapital på olika sätt. För närvarande leder jag projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort".

08-608 45 52 086084552

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jag är docent och lektor i sociologi. Sedan 20 år arbetar jag på Södertörns högskola, på Institutionen för samhällsvetenskaper, som lärare och forskare. Min undervisning på högskolan är främst inriktad mot vetenskaplig metod, både kvalitativ och kvantitativ, samt uppsatshandledning på olika nivåer. Men jag undervisar för närvarande även på följande två masterkurser:

  • Intersectional Analysis: identities, ethnicity, gender, class and sexuality.
  • Sustainable Development from Different Perspectives: individuals, organisations and social networks.

Min nuvarande forskning handlar om stadsutveckling, social ojämlikhet och social hållbarhet. Jag leder projektet En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort Länk till annan webbplats. som finansieras av Vetenskapsrådet. Genom ett fokus på unga kvinnor i förortsområden vill vi försöka förstå hur en mer jämlik, trivsam och socialt hållbar stad kan skapas. Jag forskar också i Vinnovaprojektet Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö Länk till annan webbplats., som sker i samarbete med Huddinge kommun och Fabege.

Dessutom är jag intresserad av sambandet mellan socialt kapital och hälsa, särskilt ungas psykiska hälsa i Sverige. Under många år undersökte jag socialt kapital och hälsa genom storskaliga surveyundersökningar i Östeuropa. Innan dess handlade min forskning om hur internet påverkar socialt kapital i suburbana miljöer. År 2003 disputerade jag på doktorsavhandlingen The Internet, Social Capital and Local Community Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar i ledande internationella tidskrifter, såsom Acta Sociologica och Social Science & Medicine, samt skrivit kapitel i ett flertal böcker, bland annat publicerade av Routledge och Studentlitteratur. Mitt senaste vetenskapliga bidrag publicerades i Urban Transformations: Feminist urban living labs and social sustainability: lessons from Sweden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Men jag har också skrivit populärvetenskapliga artiklar, exempelvis i Samhällsbyggaren Länk till annan webbplats., Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dagens Samhälle Länk till annan webbplats. och Dagens Nyheter, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dessutom har jag tillsammans med kollegor intervjuats om vår forskning bland annat i Situation Stockholm Länk till annan webbplats. och i olika lokaltidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För mer information om mina publikationer och citeringar, se min Google Scholar-profil. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA