Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och didaktik

08-608 43 14 086084314

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Mina fokusområden är språkdidaktik och flerspråkighet och i min forskning undersöker jag organiseringen av skolämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan med särskilt fokus på skolors språkutvecklande arbete och det föränderliga pedagogiska uppdraget. Min doktorandtjänst är inom ramen för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering, ett samarbete mellan Södertörns högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet.

Övriga intresseområden: andraspråksinlärning, maktrelationer i skola och samhälle, institutionellt språkbruk, pedagogik

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA