Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och klassrumsinteraktion

08-608 43 14 086084314

Institutionen för kultur och lärande

PB233

I min forskning undersöker jag organiseringen av skolämnena svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan med särskilt fokus på skolors språkutvecklande arbete, klassrumsinteraktion och det föränderliga pedagogiska uppdraget i relation till språk- och kunskapsutvecklande arbete. Min doktorandtjänst är inom ramen för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering, ett samarbete mellan Södertörns högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet.

Övriga intresseområden: andraspråksinlärning, maktrelationer i skola och samhälle, institutionella diskurser

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.