Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och klassrumsinteraktion

08-608 43 14 086084314

Institutionen för kultur och lärande

PB233

I min forskning undersöker jag organiseringen av skolämnena svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan med särskilt fokus på skolors språkutvecklande arbete, klassrumsinteraktion och det föränderliga pedagogiska uppdraget i relation till språk- och kunskapsutvecklande arbete. Min doktorandtjänst är inom ramen för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering, ett samarbete mellan Södertörns högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet.

Övriga intresseområden: andraspråksinlärning, maktrelationer i skola och samhälle, institutionella diskurser

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA