Sara Persson

Sara Persson

Fil dr

Projektforskare

- Konflikter relaterade till utvinning av naturresurser - Hållbarhet, cirkulär ekonomi och företags samhällsansvar - Critical Management Studies - Kreativt akademiskt skrivande

08-608 52 42 086085242

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Jag är intresserad av hur diskurser kring hållbarhet, företags samhällsansvar och cirkulär ekonomi tar sig uttryck i praktiken samt vad dessa begrepp får för sociala konsekvenser. I min forskning fokuserar jag speciellt på relationen mellan företag och lokalsamhällen i utvinning av naturresurser så som vattenkraft, olja och mineraler. Detta forskningsintresse bygger på min tidigare arbetslivserfarenhet inom vattenkraft- och oljeindustrin i Albanien där jag arbetade med sociala konsekvensbeskrivningar och kommunikation med lokalsamhällen och myndigheter.

Jag är för närvarande innehavare av ett Wallanderstipendium som finansierar mitt postdokprojekt Kampen om hållbarheten – hållbarhetsdiskurser och perspektiv på svensk gruvindustri Länk till annan webbplats.. Där undersöker jag hur prospektering för så kallade ’gröna’ mineraler motiveras och kritiseras utifrån olika perspektiv på hållbarhet. Jag är även involverad i det av Formas finansierade forskningsprojektet Ta täten i den cirkulära omställningen - att överbrygga implementeringsklyftor i hållbar offentlig upphandling Länk till annan webbplats. som fokuserar på hur cirkulär ekonomi verbaliseras och materialiseras i offentlig upphandling. Jag är också mycket intresserad av kreativt akademiskt skrivande, speciellt autoetnografiska metoder, och är gästredaktör för ett planerat specialnummer Länk till annan webbplats. på detta tema för tidskriften Culture and Organization.

Publikationer:

Persson S (2023) ‘Narrating an oilfield in transition’, in Mörner N (ed.) Ecological Concerns in Transition. A Comparative Study on Responses to Waste and Environmental Destruction in the Region. Länk till annan webbplats.CBEES Annual State of the Region Report 2022/23 (p. 65-73). Huddinge: Södertörns högskola

Persson, S (2022). “Stories from the field and from the heart Länk till annan webbplats.”, in Monika Kostera (ed.) How to Write Differently - A Quest for Meaningful Academic Writing (p. 44-53). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Persson, S (2020). Corporate Hegemony through Sustainability - A Study of Sustainability Standards and CSR Practices as Tools to Demobilise Community Resistance in the Albanian Oil Industry. Länk till annan webbplats. Södertörn Doctoral Dissertations, No 179.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.