Sara Persson

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

08-608 52 42 086085242

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Jag är doktorand i företagsekonomi med fokus på sociala hållbarhetsfrågor i stora energi- och infrastrukturprojekt. Jag har en bakgrund från vattenkraft- och oljeindustrin i Albanien där jag arbetade med sociala konsekvensbeskrivningar och kommunikation med lokalsamhällen och myndigheter. I mitt forskningsprojekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori. Det handlar om oljefältet Patos-Marinza i Albanien och relationerna mellan företag och lokalsamhälle.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA