Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Sara Persson

Doktorand

I mitt projekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori för att analysera relationerna mellan företag och lokalsamhälle i oljefältet Patos-Marinza i Albanien.

08-608 52 42 086085242

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME414

Jag är doktorand i företagsekonomi med fokus på sociala hållbarhetsfrågor i stora energi- och infrastrukturprojekt. Jag har en bakgrund från vattenkraft- och oljeindustrin i Albanien där jag arbetade med sociala konsekvensbeskrivningar och kommunikation med lokalsamhällen och myndigheter. I mitt forskningsprojekt använder jag mig av autoetnografiska metoder och diskursteori. Det handlar om oljefältet Patos-Marinza i Albanien och relationerna mellan företag och lokalsamhälle.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA