Sara Söderström

Sara Söderström

Lektor

Lärare på miljö-och utvecklingsprogrammet. Forskar kring marina nationalparksbildningar. Huvudsakliga forskningsintressen är miljöpolitik och Östersjön.

08-608 45 67 086084567

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Sara Söderström är doktor I miljövetenskap med fokus på regional miljöförvaltning och ekosystemansatsen. För tillfället undervisar hon i miljövetenskap (främst miljöpolitik), och handleder studenter i deras examensarbeten på C-nivå.

Hennes forskningsintresse spänner över östersjöområdet med fokus på miljöpolitik, europeisk miljöpolicy och förvaltningen av de olika miljöriskerna i området.

Även social hållbarhet i transnationella hållbarhetsorganisationer är ett intresse, med huvudfokus på FSC (Forest Stewardship Council) och MSC (Marine Stewardship Council).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA