Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

08-608 45 39 086084539

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Sheila Ghose holds a BA from Stockholm University (1988), an MA in Critical and Cultural Theory from the University of Wales (1993), and a Doctorate in English from New York University (2006). She has taught at NYU and at a number of Swedish universities and has published on British Asian literature and on postcolonial Sweden. She is currently working on a study of a number of fake memoirs and plagiarized novels that claim to tell stories of minority and postcolonial subjectivities. She is also involved in a research project on refugee literature, human rights and the writing of empathy. Her teaching and research interests include postcolonial literature and theory, minority discourse, gender studies, cultural studies, and modern critical theory.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA