Simon Magnusson

Simon Magnusson

Postdoktor

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Jag forskar om hopp och hopplöshet inom klimataktivism.

Vetenskapsrådets internationella postdok inom humaniora och samhällsvetenskap 2024–2027.

Jag är språk- och interaktionsforskare där några återkommande teman är hur inflytande och gemensamt beslutsfattande åstadkoms i social interaktion. En annat intresse i min forskning är sexuellt samtycke.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.