Simon Magnusson

Simon Magnusson

Lektor

08-608 52 45 086085245

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Jag ägnar mig främst åt samtals- och interaktionsforskning där några återkommande favoritteman är hur inflytande och deltagande åstadkoms i interaktion i vardagliga och institutionella sammanhang. Just nu forskar jag om hur sexuellt samtycke gestaltas i samtida filmer och tv-serier (länk Länk till annan webbplats.).

Tidigare har jag forskat om möjligheter till deltagande under bildspelspresentationer i interaktion mellan organiserade medborgare och politiker. Därutöver har jag skrivit om hur gemensamt beslutsfattande åstadkoms multimodalt i matlagningsinteraktion samt medborgares åberopande av livserfarenhet i brev till integrationsministern. I min avhandling undersökte jag ungdomars deltagande i beslutsfattande i medborgardialoger utifrån ett socialdeontiskt perspektiv.

Jag undervisar bland annat i samtalsanalys, sociolingvistik och stilistik inom kreativt skrivande.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.