Simon Magnusson

Doktorand

Doktorand i svenska

08-608 52 45 086085245

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Jag är doktorand i svenska inom forskningsområdet utbildningsvetenskapliga studier. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag medborgardeltagande och medborgarfostran genom multimodala interaktionsanalyser av naturligt förekommande medborgardialoger.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA