Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Fokus: Polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

08-608 50 37 086085037

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.