Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Forskningsområde: Konsekvenser av polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

08-608 50 37 086085037

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Doktorand på Södertörns Högskola som arbetar med ett forskningsprojekt om konsekvenser av polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser.

Forskningsområden: Radikala sociala rörelser, radikal nationalism, polisiärt arbete mot radikala rörelser, sociologisk kriminologi

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.