Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Doktorand

Jag utbildas inom ämnerna informationssamhälle & medieteknik. Här forskar jag om maker rörelsen samt människornas upplevelse av digital och fysisk material och maskiner.

08-608 48 15 086084815

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Sophie Landwehr Sydow är doktorand inom Medieteknik här på Södertörn och även knuten till ämnet Informationssamhälle vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. Hon är finansierad och har sin bas på Södertörns Högskola samt är kopplad till forskningsskolan BEEGS (CBEES).

Hennes forskning fokuserar på subkulturen som kallas för maker rörelsen, där hon forskar om hur makerpraktik, hacking och DIY utmanar design och utveckling av framtida teknologier. Hennes doktorandprojekt leds av ett etnografisk tillvägagångssätt, där hon utforskar making och makerrörelsen som ett kulturfenomen. Med sin bakgrund i Människa-Dator Interaktion (engelska: Human-Computer Interaction) är Sophie framförallt intresserad av den rollen teknik har i makersammanhang. Beslutet att röra sig emot praktik gjordes för att komma ifrån abstrakta beskrivningar om makerrörelsen, mot ett mer praktisk tillvägagångssätt genom att undersöka aktiviteter, relationer och organisationen av maker rörelsen direkt på plats. Här föreslår hon att "maker practice" är samspelet mellan engagemanget och erfarenheten hos makern med material och verktyg i makerkontexten, vilket ger en plattform för att utforska nya materialupplevelser och hur nya material (och verktyg) påverkar och formar vår förståelse för design och teknik.

Aktuella forskningsaktiviteter utvecklas kring begreppet "material literacy" och 3D-printingprocessen. De första publikationer har lett till internationella konferenser och Sophie kontaktas regelbundet av myndigheter, näringslivet och media för att informera, föreläsa eller organiser workshops relaterat till hennes forskning.

Aktuell undervisning omfattar kurser om experience prototyping (magisternivå), insatser på design, kreativitet och innovation (DIK) kursen med inriktning making och material och handledning av student uppsatser och examensarbeten (kandidatnivå).

Innan avhandlingen kom igång har Sophie arbetat som forsknings- och management assistent på Mobile Life VINN Excellence Center samt haft olika positioner inom projektledning och kommunikation. Hennes kvalifikationer inkluderar en magisterexamen i Interactive media design och en Bachelor of Arts i Media management och journalistik.

OBS Sophie är för närvarande föräldrarledig och tillbaks April 2019.

Forskningsområde

HCI (Human-Computer Interaction) med länkar till STS (Science Technology Studies), Design Research, RtD (Resarch-through-Design)

Forskningsintresse i nyckelord

  • Maker rörelse,
  • Experience,
  • Materialitet,
  • Subkultur,
  • Material literacy,
  • Fabrication,
  • Participatory Design,
  • Interaction Design.

Länk till mitt twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA