Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Fil dr

Lektor

Fil. Dr. inom informationssamhället (människa-dator interaktion) och är lektor inom ämnet medieteknik. Min forskning kretsar kring makers relation mellan maskiner och material.

08-608 48 15 086084815

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Sophie Landwehr Sydow är fil.Dr inom informationsamhälle (forskningsområde människa-dator interaktion) från DSV på SU och lektor inom medieteknik här på Södertörn.

Min avhandling utforskar interaktionen mellan människor, material och maskiner, i kontext av ett makerspace. Making i detta sammanhang beskriver en praktik, som handlar om att kombinera nya teknologier med hantverk för att skapa fysiska, digitala och hybrida artefakter. Genom att studera så kallade makers och deras upplevelser så involverar mitt arbete dessa teknikentusiaster som har framträtt som en intressant grupp att studera inom forsknings- området människa-datorinteraktion under det senaste decenniet (på engelska Human-Computer Interaction, oftast förkortat som HCI). Det finns dock ett behov av att undersöka vad making har att erbjuda när man analysera de nära relationerna mellan de mängder av olika aktiviteter, material, maskiner som pågår i gemensamma utrymmen som kallas för makerspaces. I avhandlingen så diskuteras making som en intressant praktik för interaktionsdesign överlag, samt att den lyfts fram som ett särskilt ingång till material och maskin- interaktion. Vidare så resonerar jag att fenomenet öppnar upp för en djupare reflektioner kring material-interaktion och materialitet, och själva upplevelser av maskiner. Målet är att bättre förstå och lära oss ifrån de redan pågående praktiker i makerspacet. För detta utforskar jag exempelvis hur vi kan närmar oss de situerade och förkroppsligade praktiker inom makerspace aktiviteter.

Aktuell undervisning omfattar kursansvar på ämnets grundutbildningen (Medieteknik A introkurs) och kurser på advancerad nivå (kritiskt design), och handledning av student uppsatser, praktik och examensarbeten (på kandidatnivå).

Forskningsområde

HCI (Human-Computer Interaction).

Forskningsintresse i nyckelord

  • Maker rörelse,
  • Upplevelser,
  • Materialitet,
  • Subkultur,
  • Material literacy,
  • Fabrication,
  • Interaction Design.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA