Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Språk- och handlingsfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, humorfilosofi, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

08-608 42 81 086084281

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Jag är docent i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Jag disputerade 2013 i filosofi vid University of Chicago. Min forskning berör handlande, rationalitet, och mellanmänsklig förståelse. Jag intresserar mig särskilt för sådant som ofta betraktas som perifert eller svårgripbart i mellanmänskligt samspel, exempelvis spontana uttryck och humor. Boken Om humor: Essäer om dom som är roliga och det som är kul kom ut på Glänta vintern 2024. Läsåret 2024-2025 är jag gästforskare i filosofi vid universitetet i Leipzig.

I medierna om humorboken:

Filosofiska podden: https://poddtoppen.se/podcast/1730567465/filosofiska-podden-med-mogensen-tsapos/12-vad-skrattar-du-at-filosofen-stina-backstrom-om-humorns-vata-gata

Intervju i SITE-zones: https://www.sitezones.net/bookconversations/stina-bckstrm

Reportage i ETC: https://www.etc.se/feature/varfoer-skrattar-man-saa

Filosofiska rummet: https://sverigesradio.se/avsnitt/humor-och-det-mellanmanskliga

Podden Hoppet: https://poddtoppen.se/podcast/1490091009/hoppet/vad-ar-skratt-egentligen

I medierna om annat:

Filosofiska rummet om filosofins värde: https://sverigesradio.se/avsnitt/poangen-med-att-filosofera

Filosofiska rummet om paus, passivitet och prokrastinering: https://sverigesradio.se/avsnitt/att-gora-eller-icke-gora-om-paus-passivitet-och-prokrastinering

Intervju i DN om paus och passivitet: https://www.dn.se/insidan/pausen-ar-hotad-men-viktigare-for-arbetet-an-manga-tror/

Nyliga publikationer i urval:

Om humor: Essäer om dom som är roliga och det som är kul, Glänta, 2024.

"Kunskap inifrån mänskliga praktiker", recension av red. B. Molander, Knowing our ways about, 2024 https://www.salongen.no/anmeldelse/bengt-molander/handling/jazz/202145

“Must Expression be Instrumental?”, Organon F, 28 (2): 282–302, 2021.

“Vitsen med humor är att påminna om att människan är en tröskelvarelse”, recension av Ola Sigurdson’s Gudomliga komedier, Respons, 4, 2021.

”Att upprätta mänsklighet i närvaron av våld”, in (ed.) J. Hjertström Lappalainen, Aspiranten och erfarenheten: Polisers praktiska kunskap, Södertörn studies in practical knowledge 11, 2021, Huddinge: Södertörns högskola.

“Vårt behov av ambivalens: Om språk och omdöme i bibliotekens arbete med digitalisering”, i Bankdosor, skam och sms-poesi, red. S. Bäckström, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2020: 75-88.

“Spontaneous Expression and Intentional Action”, Inquiry, 2020.

"A Dogma of Speech Act Theory", Inquiry, 2020

"Vad är mat och vad är annat? Cavell, skepticism, erkännande och komedi." Norsk filosofisk tidskrift, 4/54, 2019.

“’Modes of a Complicated Form of Life’: Expression and Human-Animal Continuity”. In Wittgenstein and Naturalism, eds. Cahill and Raleigh, Routledge 2018.

“Skill, Drill, and Intelligent Performance: Ryle and Intellectualism” (with Martin Gustafsson). Journal for the History of Analytic Philosophy 5/5, 2017. https://jhaponline.org/jhap/issue/view/319 Länk till annan webbplats.

“What is it to Depsychologize Psychology?” European Journal of Philosophy 24 (4), 2017.

 

 

 

 

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.