Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Handlings- och språkfilosofi, humorfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

08-608 42 81 086084281

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Stina Bäckström är doktor i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Hon disputerade 2013 i filosofi vid University of Chicago. Hennes forskning berör handlande, rationalitet, och mellanmänsklig förståelse. Stina intresserar sig särskilt för det som ofta betraktas som perifert eller svårgripbart i mellanmänskligt samspel, som till exempel spontana icke-verbala uttryck och humor. För närvarande arbetar Stina med forskning om humor som praktisk kunskap i mellanmänskliga yrken. Stina har också pågående forskning om talhandlingar, där hon ifrågasätter centrala antaganden inom talaktsteorin om hur språk binder oss samman.

Publikationer:

"Spontaneous Expression and Intentional Action", under utgivning i Inquiry.

"A Dogma of Speech Act Theory", Inquiry, 2020 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0020174X.2020.1724563?needAccess=true Länk till annan webbplats.

"Vad är mat och vad är annat? Cavell, skepticism, erkännande och komedi." Norsk filosofisk tidskrift, 4/54, 2019.https://www.idunn.no/nft/2019/04/vad_r_mat_och_vad_r_annat Länk till annan webbplats.

“’Modes of a Complicated Form of Life’: Expression and Human-Animal Continuity”. In Wittgenstein and Naturalism, eds. Cahill and Raleigh, Routledge 2018.

“Skill, Drill, and Intelligent Performance: Ryle and Intellectualism” (with Martin Gustafsson). Journal for the History of Analytic Philosophy 5/5, 2017. https://jhaponline.org/jhap/issue/view/319 Länk till annan webbplats.

“What is it to Depsychologize Psychology?” European Journal of Philosophy 24 (4), 2017.“Expression and Self-Consciousness,” Philosophical Topics 44 (1), 2016.
“Review of Alice Crary’s Inside Ethics,” Nordic Wittgenstein Review, 5/1, 2016.
“A Dilemma for Neo-Expressivism—And How to Resolve it,” Acta Analytica 31(2), 191-215, 2016
“Seeing People and Knowing You: Perception, Shared Knowledge, and Acknowledgment,”
European Journal for Philosophy of Religion, 5/4, Winter 2013. Special Issue on the Second Person Perspective.
“Our Relation to Our Own Expressions: Comment on Bar-On, Green, and Finkelstein,”
Analytic Philosophy, 4/54, 2013.
”Hur hamnade Sanaz på festen? Hornsbys och Stewards kritik av Davidsons handlingsmetafysik,” Filosofisk tidskrift, 4/34, 2013.
The Mind’s Movement: An Essay on Expression. Ph.D. Thesis, available online via ProQuest, University of Chicago, 2013.
“The Skeptic’s Dilemma and What it Reveals,” in
Acknowledging Stanley Cavell, eds. Forsberg and Jansson, Uppsala Philosophical Studies 56, 2009.
“Lever vi skeptisisme i forhold til andre?” Agora: Journal for Metafysisk Spekulasjon, nr. 1-2, 2008.
“Varför gjorde inte Wittgenstein moralfilosofi?” in Tankar: Tillägnade Sören Stenlund, eds. Forsberg, Rider, and Segerdahl, Uppsala Philosophical Studies, 2008.

För en bredare publik:

"Filosofins relation till skrattet är komplicerad", Under Strecket, Svenska Dagbladet, 14 april 2018.

"Inledning" och "Den lilla svarta plattan", i Reflekterande texter om digitala media. Forskningskompendium till pjäsen Spegla mig av Rebecca Örtman, Stockholm: Styx förlag, 2018.
”På filosofisk jakt efter autismens kärna ”, Under Strecket, Svenska Dagbladet, 2015.
”Varför är vi så intresserade av mat?”, Under Strecket,
Svenska Dagbladet, 2009.

”Känn dig själv”, Under Strecket,
Svenska Dagbladet, 2008.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA