Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Språk- och handlingsfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, humorfilosofi, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

08-608 42 81 086084281

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Innehåll

Stina Bäckström är docent i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Hon disputerade 2013 i filosofi vid University of Chicago. Hennes forskning berör handlande, rationalitet, och mellanmänsklig förståelse. Stina intresserar sig särskilt för sådant som ofta betraktas som perifert eller svårgripbart i mellanmänskligt samspel, exempelvis spontana uttryck och humor. En essäbok om humor kommer ut på Glänta under hösten 2023. 2024-2026 har Stina ett Humboldt Research Fellowship vid filosofiinstitutionen på Leipzig Universitet där hon ska forska om begreppet vana.

I medierna:

Filosofiska rummet om filosofins värde: https://sverigesradio.se/avsnitt/poangen-med-att-filosofera

Filosofiska rummet om humor: https://sverigesradio.se/avsnitt/humor-och-det-mellanmanskliga

Filosofiska rummet om paus, passivitet och prokrastinering: https://sverigesradio.se/avsnitt/att-gora-eller-icke-gora-om-paus-passivitet-och-prokrastinering

Podden Hoppet om skratt: https://poddtoppen.se/podcast/1490091009/hoppet/vad-ar-skratt-egentligen

Intervju i DN om paus och passivitet: https://www.dn.se/insidan/pausen-ar-hotad-men-viktigare-for-arbetet-an-manga-tror/

Publikationer i urval:

“Must Expression be Instrumental?”, Organon F, 28 (2): 282–302, 2021.

”Att upprätta mänsklighet i närvaron av våld”, i (red.) J. Hjertström Lappalainen, Aspiranten och erfarenheten: Polisers praktiska kunskap, Södertörn studies in practical knowledge 11, 2021, Huddinge: Södertörns högskola.

“Vårt behov av ambivalens: Om språk och omdöme i bibliotekens arbete med digitalisering”, i Bankdosor, skam och sms-poesi, red. S. Bäckström, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2020: 75-88.

“Spontaneous Expression and Intentional Action”, Inquiry, 2020, DOI: 10.1080/0020174X.2020.1822910 Länk till annan webbplats.

"A Dogma of Speech Act Theory", Inquiry, 2020 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0020174X.2020.1724563?needAccess=true Länk till annan webbplats.

"Vad är mat och vad är annat? Cavell, skepticism, erkännande och komedi." Norsk filosofisk tidskrift, 4/54, 2019.https://www.idunn.no/nft/2019/04/vad_r_mat_och_vad_r_annat Länk till annan webbplats.

“’Modes of a Complicated Form of Life’: Expression and Human-Animal Continuity”. In Wittgenstein and Naturalism, eds. Cahill and Raleigh, Routledge 2018.

“Skill, Drill, and Intelligent Performance: Ryle and Intellectualism” (with Martin Gustafsson). Journal for the History of Analytic Philosophy 5/5, 2017. https://jhaponline.org/jhap/issue/view/319 Länk till annan webbplats.

“What is it to Depsychologize Psychology?” European Journal of Philosophy 24 (4), 2017.

“Expression and Self-Consciousness,” Philosophical Topics 44 (1), 2016.

“Review of Alice Crary’s Inside Ethics,” Nordic Wittgenstein Review, 5/1, 2016.

“A Dilemma for Neo-Expressivism—And How to Resolve it,” Acta Analytica 31(2), 191-215, 2016

“Seeing People and Knowing You: Perception, Shared Knowledge, and Acknowledgment,”
European Journal for Philosophy of Religion, 5/4, Winter 2013. Special Issue on the Second Person Perspective.

”Hur hamnade Sanaz på festen? Hornsbys och Stewards kritik av Davidsons handlingsmetafysik,” Filosofisk tidskrift, 4/34, 2013.

The Mind’s Movement: An Essay on Expression. Ph.D. Thesis, available online via ProQuest, University of Chicago, 2013.

“The Skeptic’s Dilemma and What it Reveals,” in
Acknowledging Stanley Cavell, eds. Forsberg and Jansson, Uppsala Philosophical Studies 56, 2009.

“Lever vi skeptisisme i forhold til andre?” Agora: Journal for Metafysisk Spekulasjon, nr. 1-2, 2008.


För en bredare publik:

“Vitsen med humor är att påminna om att människan är en tröskelvarelse”, recension av Ola Sigurdson’s Gudomliga komedier, Respons, 4, 2021.

“The Outlier”, The Point Magazine, April 17, 2020.

”Den lilla svarta plattan”, och ”Inledning” i Reflekterande texter om digitala media. Forskningskompendium till pjäsen Spegla mig av Rebecca Örtman, Stockholm: Styx förlag, 2018.

”Filosofins relation till skrattet är komplicerad”, Under Strecket, Svenska Dagbladet, April 14, 2018.

”På filosofisk jakt efter autismens kärna ”, Under Strecket, Svenska Dagbladet, Feb 17, 2015.

”Varför är vi så intresserade av mat?”, Under Strecket, Svenska Dagbladet, 2009.

”Känn dig själv”, Under Strecket, Svenska Dagbladet, 2008.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.