Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

08-608 40 91 086084091

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Sven-Olov Wallenstein är professor i filosofi. Hans forskningsområden är estetisk teori med betoning på bildkonst och arkitektur, tysk idealism, fenomenologi, kritisk teori och moderna filosofier om begär, makt och subjektivitet.

Pågående arbeten innefattar bl.a. antologierna Aisthesis: Estetikens historia del 2 och Critical Theory: Past, Present, Future, samt översättningar av Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts och ett urval av Baumgartens texter om estetikens grunder.

Sedan 2001 är han chefredaktör för Site (www.sitemagazine.net).

Publikationer i urval

Monografier

Adorno: Negativ dialektik och estetisk teori (Göteborg: Glänta Produktion, 2019).

Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition (Berlin och New York: Sternberg Press, 2019), med Daniel Birnbaum.

Upplysningens estetik: Nedslag i 1700-talet (Göteborg: Paletten, 2019).

Architecture, Critique, Ideology: Writings on Architecture and Theory (Stockholm: Axl Books, 2016)

Nihilism, Art, Technology (Stockholm: Axl Books, 2011).

1930/31: Den svenska modernismen vid vägskälet / Swedish Modernism at the Crossroads / Der schwedische Modernismus am Scheideweg (Stockholm: Axl Books, 2009), tillsammans med Helena Mattsson

Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture (New York: Princeton Architectural Press, 2009)

The Silences of Mies (Stockholm: Axl Books, 2008)

Essays, Lectures (Stockholm: Axl Books, 2007)

Den moderna arkitekturens filosofier (Göteborg: Alfabeta, 2004)

Den sista bilden: Det moderna måleriets kriser och förvandlingar (Stockholm: Eriksson & Ronnefalk, 2002)

Bildstrider: Föreläsningar om estetisk teori (Göteborg: Alfabeta, 2001)

Heideggers väg (Stockholm: Thales, 1999), tillsammans med Daniel Birnbaum

Antologier

Deleuze och litteraturen, red och inledning med Johan Sehlberg (Hägersten: Tankekraft, 2018).

Benjamin Höijer: Avhandling om den filosofiska konstruktionen, red. med Anders Burman (Stockholm: Thales, 2018).

Foucault och antiken (Hägersten: Tankekraft, 2017). Red med Johan Sehlberg.

Glasarkitektur: Paul Scheerbart, Bruno Taut, Walter Benjamin (Stockholm: Faehon, 2017). Red, inled. och förord.

Madness, Religion, and the Limits of Reason (Huddinge: Södertörn Academic Studies, 2015). Red. med Jonna Bornemark.

Heidegger, språket och poesin (Stockholm: Drucksache, 2013). Red. med Ola Nilsson.

Foucault, Biopolitics, and Governmentality (Huddinge: Södertörn Academic Studies, 2013). . Red med Jakob Nilsson.

Translating Hegel: The Phenomenology of Spirit and Modern Philosophy (Huddinge: Södertörn Academic Studies, 2012). Red. med Brian Manning Delaney.

Aisthesis: Estetikens historia, del 1 (Stockholm: Thales, 2012). Red. med Sara Danius och Cecilia Sjöholm.

Edmund Husserl (Stockholm: Axl Books, 2011)

Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State (London: Black Dog, 2010). Red. med Helena Mattsson.

Svar på frågan: Vad var det postmoderna? (Stockholm; Axl Books, 2009)

Deleuze och mångfaldens veck (Stockholm: Axl Books, 2008), tillsammans med Helena Mattsson

Koreografier (Stockholm: Raster, 2008. Red. med Cristina Caprioli

Thinking Worlds: The Moscow Conference on Philosophy, Politics, and Art (New York och Berlin: Sternberg Press, 2007). Red. med Joseph Backstein och Daniel Birnbaum

Konceptkonst (Stockholm: Raster, 2006)

AKAD 01: Beginnings / Begynnelser (Stockholm: Axl Books, 2005), tillsammans med Katja Grillner och Per Glembrandt

Minimalism och postminimalism (Stockholm: Raster, 2005)

Arkitekturteorier (Stockholm: Raster, 1999)

Tankens arkipelag: Moderna Kantläsningar (Stehag: Symposion, 1992). Red. med Erik van der Heeg

Översättningar

Theodor W Adorno, Mahler: En musikalisk fysionomi (Stockholm: Faethon, 2019).

Theodor W Adorno, Estetisk teori (Göteborg: Glänta Produktion, 2019).

Theodor W Adorno, Negativ dialektik (Göteborg: Glänta Produktion, 2019)

G W F Hegel, Den dramatiska poesin (Stockholm: Faethon 2016)

Michel Foucault, Biopolitikens födelse. Föreläsningar vid Collège de France 1978-79 (Stockholm: Tankekraft, 2014).

Martin Heidegger, På väg mot språket (Stockholm: Drucksache, 2012). Tillsammans med Ola Nilsson.

Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, eller om gränserna mellan måleri och poesi (Göteborg: Daidalos, 2011). Översättning, inledning och efterskrift.

Giorgio Agamben, Homo Sacer I: den suveräna makten och det nakna livet (Göteborg: Daidalos, 2010). Översättning, inledning och efterskrift.

G W F Hegel, Andens fenomenologi, tillsammans med Brian Manning Delaney (Stockholm: Thales, 2008), Översättning och inledning.

Jacques Rancière, Texter om politik och estetik (Stockholm: SITE Editions, 2008). Tillsammans med Christina Kullberg, Jonas J Magnusson och Kim West.

Johann J Winckelmann, Tankar om imitationen av de grekiska verken i måleriet och skulpturen (Göteborg: Daidalos, 2007). Översättning, inledning och efterskrift..

G W F Hegel, Inledning till estetiken (Göteborg: Daidalos, 2005). Översättning och efterskrift.

Martin Heidegger, Konstverkets ursprung (Göteborg: Daidalos, 2005), Översättning och efterskrift.

Giorgio Agamben, Undantagstillståndet (Stockholm: Site Editions, 2005)., Översättning och inledning.

Gilles Deleuze, Vecket: Leibniz och barocken (Göteborg: Glänta Produktion, 2004). Översättning och inledning.

Immanuel Kant, Kritik av omdömeskraften (Stockholm: Thales, 2003). Översättning och inledning.

Gilles Deleuze och Félix Guattari, Nomadologin (Stockholm: Raster, 1998). Översättning och inledning.

Martin Heidegger, Till tänkandets sak (Stockholm: Thales, 1998), tillsammans med Daniel Birnbaum.

Martin Heidegger, Metafysiken som varats historia (Stockholm: Thales, 1998), tillsammans med Daniel Birnbaum.

Martin Heidegger, Identitet och differens (Stockholm: Thales, 1996), tillsammans med Daniel Birnbaum.

Martin Heidegger, Brev om humanismen (Stockholm: Thales, 1996), tillsammans med Daniel Birnbaum

Gottlob Frege, Skrifter i urval (Stockholm: Thales, 1996), tillsammans med Daniel Birnbaum. Översättning och inledning.

Edmund Husserl, Cartesianska meditationer (Göteborg: Daidalos, 1992), tillsammans med Daniel Birnbaum. Översättning och inledning.

Jacques Derrida, Rösten och fenomenet (Stockholm: Thales, 1992), tillsammans med Daniel Birnbaum. Översättning och inledning.

Emmanuel Levinas, Tiden och den andre (Stehag: Symposion, 1992), tillsammans med Erik van der Heeg. Översättning och inledning.

Gregorio Kohon (red): Bortom orden: Den oberoende traditionen i brittisk psykoanalys (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), tillsammans med Erik van der Heeg

Gilles Deleuze, Foucault (Göteborg: Symposion, 1990), tillsammans med Erik van der Heeg. Översättning och inledning.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.