Tora Lane

Tora Lane

Docent

Projektforskare

08-608 44 35 086084435

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Jag är anställd som forskningsledare på CBEES och projektforskare i ÖSS-projektet Traces of Oblivion. Identity, Memory and Heritage in the Wake of a Nationalistic Turn, inom vilket jag studerar glömskans spår i samtida post-sovetisk minneslitteratur. Jag har undervisat i estetik, litteraturvetenskap och ryska. Mina huvudsakliga forskningsintressen är poesi, modernism, realism, det sublima, estetisk erfarenhet, representation, minne och förhållandet mellan politik och konst i det totalitära. I synnerhet intresserar jag mig för grundläggande estetiska frågeställningar och för skärningspunkten mellan litteratur och filosofi. Jag ägnar mig också åt litterär översättning.

2009 disputerade jag med en avhandling i rysk litteratur på Stockholms Universitet om den ryska poeten Marina Cvetaeva, Rendering the Sublime. A Reading of Marina Tsvetaevas Fairy Tale Poem The Swain. Avhandlingen belönades med ett speciellt stipendium av svenska akademien. Sedan dess har jag forskat om revolutionen, tidig sovjetisk kultur och om den rysksovjetiske författaren Andrej Platonov. 2018 kom boken Andrei Platonov. Forgotten Dream of the Revolution (Lexington).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.