Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson

Professor

Professor emeritus/emerita

Politik - ideologi 1800- och 1900-talen, ofta i nordiskt perspektiv. F.n. 1) spänningen juridik-politik efter 1945, 2) diplomaters räddningsaktion av svenskar i Stalins Sovjet.

08-608 42 92 086084292

Institutionen för historia och samtidsstudier

070 225 07 34 0702250734

F802

Jag genomgick forskarutbildning i historia vid Stockholms universitet. Avhandlingen, som kom 1994, heter Elitens svängrum. Första kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886. Den handlar om hur första kammarens höga ämbetsmän, finansmän och godsägare, trots sin politiska konservatism, ändå verksamt bidrog till samhällets ekonomiska modernisering. De drog sig inte heller för att använda statsmakten under en tid som en aning lättvindigt har betecknats som laissez-faire-kapitalismens gyllene tid.

Med projektet "Ämbetsmännen och samhällsutvecklingen 1809-1880", stött av dåvarande HSFR, fortsatte därefter forskningen kring hur en konservativt färgad samhällselit förhöll sig till moderniseringen. Jag har i ett antal uppsatser visat hur ämbetsmännen deltog i industrialiseringen, hur statsmakten ville skapa en mer följsam ämbetsmannakår och hur ämbetsmännen rekryterades och gjorde karriär. Arbetet med ämbetsmännen bedrevs delvis på Score vid Stockholms universitet. Score (Stockholms center för forskning om offentlig sektor) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en flervetenskaplig forskningsmijö där jag under flera år var verksam. En följd av forskarkontakter därifrån blev deltagandet i det s.k. GAST-projektet på Södertörn, "Gamla statsverk i nya nätverk", finansierat av Östersjöstiftelsen som analyserade den svenska statens förändring.

De första åren av min tid på Södertörns högskola ägnades främst åt den svenska högerns historia. Projektet "Högern 1904-2004: Moderniseringens vän eller fiende?" finansierades av Riksbankens Jubileumsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I centrum för intresset stod hur ett elitparti som högern/moderata samlingspartiet har ställt sig till moderniseringen, en process som å ena sidan hotar de hierarkier och traditionella värden man omhuldat, å andra sidan utgör en förutsättning för de ekonomiska verksamheter partiets medlemmar och väljare är indragna i. Arbetet resulterade bl.a. i Mellan arv och utopi. Moderata vägval under hundra år, 1904-2004 (2004).

Under många år har jag deltagit i norsk-svenska projekt, om unionsupplösningen 1905 och senast om den norska grunnloven från 1814. Hösten 2014 avslutades projektet "Makten i Stadshuset. Partier och politiker i fullmäktige efter 1945" med Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945-2014. Boken är den första som ger ett helhetsperspektiv på kommunalpolitiken i Stockholms stad de senaste 70 åren.

Från 2015 och fram till 2017 deltar jag i ett finsk-svenskt projekt, Demokratins drivkrafter, som har startats med sikte på hundraårsdagen av Finlands självständighet 6 december 1917. Förutom historiker på Södertörn ingår forskare från Helsingfors och Jyväskylä. Min inriktning i projektet rör finlandssvenska politiska rörelser och deras historiesyn.

Under mer än tjugo år har jag haft nära kontakter med norska forskare, och även tidvis arbetat vid Oslo Universitet. Projekten har rört unionen Sverige-Norge, den norska konstitutionen från Eidsvoll 1814 samt opinionsbildning och tryckfrihet i Norge under 1800-talets första decennier. En bok om detta tema håller på att färdigställas.

Slutligen vill jag nämna några andra böcker och skrifter från de senaste åren:

  • Torbjörn Nilsson och Öystein Sörensen (red.) 1905 - Unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norskt drama (2005)
  • Hundra år av svensk politik (2009).
  • Norden runt i tvåhundra år. Jämförande studier om liberalism, konservatism och historiska myter (2010).
  • Torbjörn Nilsson (red.), Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. (2011).
  • Statsministern (tillsammans med fotograf Henrik Montgomery) (2011).
  • Våldsamma upplopp i Sverige – från avvikelse till normalitet (tillsammans med Anders Ivarsson Westerberg). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011).
  • Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945-2014 (2014)
  • Den mångsidiga staten (red.), tillsammans med Anders Ivarsson Westerberg (2016)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.