Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet Svenska och undersöker svenskämnets kritiska uppdrag.

08-608 40 08 086084008

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Jag är doktorand i ämnet svenska inom forskningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kritiska läspraktiker inom ramen för svenskämnet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA