Veronica Svärd

Veronica Svärd

Lektor

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator och disputerad i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om hälso- och sjukvårdskuratorer och inom professionsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Min forskning rör sig inom fälten sociala determinanter för hälsa och socialt arbete inom hälso- och sjukvårdskontext.

Mitt fokus är professionsstudier, inter-professionellt arbete, sociala rättigheter och intersektionella perspektiv. Dessa fokus tillämpas i studier om exempelvis bedömningar kring barn som far illa, sexualitet och hälsa bland unga som lever med HIV, hälso- och sjukvårdskuratorers arbete, rehabkoordinatorers och läkares arbete med sjukskrivning, sjukfrånvaro och arbete hos olika grupper, samt interprofessionell och inter-organisatorisk samverkan.

Jag medverkar i flera studier inom olika forskargrupper vid olika lärosäten och för Folkhälsomyndigheten, men arbetar huvudsakligen med följande forskningsprojekt som jag också projektleder:

REKO-projektet (2019-2023): Med stöd av flera finansiärer studerar vi betydelsen av rehabiliteringskoordinatorer för sjukskrivna personer. Projektet undersöker i vilken utsträckning koordinatorer kan möta behoven hos personer med och utan multisjuklighet och psykosocialt komplexa livssituationer, och bidra till bättre förutsättningar att kunna återgå i sysselsättning. Projektet utförs på Karolinska Institutet och i samarbete med psykiatrin, ortopedin och primärvården inom Region Stockholm och baseras på enkät- och intervjustudier med patienter, koordinatorer samt sjukskrivande läkare.

Projekt Asylkurator (2017-2021): Under 2016-2017 anställdes ett team med asylkuratorer på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetade med asylsökande och papperslösa patienter. I detta projekt studerar vi asylkuratorers betydelse för kvaliteten på bemötande och utskrivningsprocesser av asylsökande och papperslösa patienter och för att säkra patienternas rätt till vård. Vi undersöker också vad specialisering kring en socialt - och inte medicinskt - definierad patientgrupp kan innebära för professionaliseringen av hälso- och sjukvårdskuratorer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA