Veronica Svärd

Veronica Svärd

Lektor

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator och disputerad i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om hälso- och sjukvårdskuratorer och inom professionsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA