Veronika Muchitsch

Veronika Muchitsch

Postdoktor

I min postdok forskning undersöker jag hur musikströmning förmedlar musik och genus vid gränssnittet mellan automatiserade och mänskliga kuraterande praktiker.

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Min forskning kombinerar perspektiv ur musikvetenskap, popular music studies, genus- och medievetenskap och undersöker hur musik, mening och subjektiviteter förhandlas i samtida digitala musik- och mediekulturer. I mitt pågående postdoc projekt undersöker jag hur Spotify förmedlar musik och genus genom automatiserade och mänskliga kategoriserande och kuraterande processer.

Jag har också nyligen skrivit om genuskodade subjektiviteter i samtida popmusik och förhandlingar av känslor och genus genom musikaliskt deltagande på TikTok.

 

2023 undervisar och handledar jag inom ämnen popular music studies, musikanalytiska perspektiv, musik och genus samt bredare kulturteoretiska ämnen på Uppsala Universitet och Södertörns högskola.

Jag anordnar tillsammans med Ann Werner konferensen Mediations of Music and Power in Online Music Cultures, 21-22 September 2023. https://www.sh.se/5.54f62dab18529c5062d5f84c.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publikationer

Muchitsch, V. (2023a). Listening to Anohni’s variously vibrating voice: Studying transfeminine vocality in 21st-century popular music culture through the concept of vocal figurations. Popular Music, 42(2), 59-78. https://doi.org/10.1017/S0261143023000107.

Delle, A., Fabian, A., Gálvez, J., Gilli, L., Just, S., Klauke, C., & Muchitsch, V. (2023). Klangliche Materialität(en) von Musik - Versuch einer So(u)ndieurung in den Popular Music Studies. Ein Forum. In R. von Appen & P. Klose (Eds.), “All the Things You Are”. Die materielle Kultur populärer Musik (Vol. 47, pp. 12-32). transcript.

Muchitsch, V. (2020a). Vocal figurations: Technique, technology, and mediation in the gendering of voice in twenty-first-century pop music [Doctoral Thesis, Uppsala University].

Muchitsch, V. (2020b). Religion and Popular Music. Häger, A., ed., 2018. Religion and popular music: artists, fans, and cultures. London: Bloomsbury Academic, 2018. 246 pp. ISBN 978-13-5000-147-3. [Review]. Svensk tidskrift för musikforskning, 102, 141-143.

Muchitsch, V. (2016). Neoliberal Sounds? The Politics of Beyoncé's Voice on “Run The World (Girls)”. PopScriptum(12), 1-14. https://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst12/pst12_muchitsch.html

Forthcoming (accepted)
Muchitsch, V. (2023b). “Genrefluid” Spotify Playlists and Mediations of Genre and Identity in Music Streaming. IASPM Journal 13(3).

Muchitsch, V. (2024). Sad Girls on TikTok: Musical and Multimodal Participatory Practices as Affective Negotiations of Ordinary Feelings and Knowledges in Online Music Cultures. Popular Music and Society, 47(2).

Muchitsch, V., & Werner, A. (2023). The Mediation of Genre, Identity, and Difference in Contemporary (Popular) Music Streaming. Twentieth- Century Music, 20(3).

Populärvetenskapliga publikationer

Muchitsch, V. (2023a). Dreaming, Remembering, Building. Reflections on Johanna Tagada Hoffbeck’s ‘Dreaming About Tomorrow’ at Nidi Gallery, Tokyo, October 2022. In Johanna Tagada Hoffbeck: Dreaming About Tomorrow (pp. 36-41). London: Poetic Pastel Press.

Muchitsch, V. (2022). The Ghosts of Academia. In J. Hansen & I. Nilsson (Eds.), Critical Storytelling: Experiences of Power Abuse in Aca- demia. Leiden: Brill.

Muchitsch, V. (2018). Introduction. In J. Tagada, Daily Practice. London: InOtherWords.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.