Victoria Colesnic

Victoria Colesnic

Doktorand

08-608 50 21 086085021

Institutionen för samhällsvetenskaper

076 653 12 25 0766531225

ME353

My thesis explores journalists' work-related emotions, how journalists navigate their feelings alongside professional norms and the effect of emotional labor on their well-being.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.