Viktor Johansson

Viktor Johansson

Docent

Lektor

Viktor Johansson arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofiska tänkande, barnlitteratur och urfolkspedagogik i tidig barndom och förskola.

08-608 45 47 086084547

Lärarutbildningen

MC618

Det huvudsakliga temat för min forskning har varit filosofiska aspekter av interaktion mellan barn och vuxna, framförallt yngre barn och i relation till förskolan. Det intresset har kretsat kring barns egen filosofi och pedagogisk filosofi i mötet mellan etik, estetik och litteraturteori. Jag har arbetat med olika filosofiska ansatser till barnlitteratur (bilderböcker och romaner) som ett sätt att undersöka och problematisera olika exitenstiella aspekter av barndom och pedagogisk praktik.
Jag har dessutom arbetat mer generellt att pröva vardagsspråksfilosofiska metoder på frågor om lärande, lekens filosofi och filosofi genom lek.
För närvarande utforskar jag möjligheten att låta denna forskning möta olika former av pedagogisk praktik i urfolkssammanhang. Särskilt utforskar jag där barns tänkande och berättande i samiska förskolor i mötet med traditionella aktiviteter och berättelser.

Utvalda publikationer:
Böcker och bokkapitel:

Johansson, Viktor, (2022). An exercise in Sami philosophising: indigeneity, the young child, and an ethics of cultural translation. In Dina Mendonca & Florian Franken Figueiredo eds, Conceptions of Childhood and Moral Education in Philosophy for Children. (J. B. Metzler)

Johansson, Viktor (2019). Literature and Philosophical Play in Early Childhood Education: A Humanities Based Approach to Research and Practice (London: Routledge).

Johansson, Viktor (2019). Filosofi i tidig barndom: Omedelbarhetens pedagogik (Malmö: Gleerups).

Johansson, Viktor (2018). Philosophy for Children and Children for Philosophy: Possibilities and Problems. In Ann Chinnery, Viktor Johansson & Naomi Hodgson section eds. Section 3, Revisiting Enduring Debates in Paul Smeyers ed. International Handbook of Philosophy of Education. (Dordrecht: Springer).

 

Vetenskapliga artiklar:

Johansson, Viktor (2021) Sámi children as thought herders: philosophy of death and storytelling as radical hope in early childhood education. Policy Futures in Education (Online first). doi:10.1177/14782103211031413

Johansson, Viktor (2021). Olmmái-Stállu: deflection, decolonization, and silence in Sámi early childhood scholarship, Ethics and Education, 16:1, 51-73, DOI: 10.1080/17449642.2020.1864594

Johansson, Viktor (2019). Cosmopolitanism and the Pedagogy of Immediacy: Preparing Teachers for the Philosophical Life of Early Childhood. Knowledge Cultures 8(1)

Johansson, Viktor (2018). Killing the Buddha: Towards a Heretical Philosophy of Learning. Educational Philosophy and Theory 50(1).

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA