Viktor Johansson

Viktor Johansson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Viktor arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofi och existentiella frågor, barnlitteratur samt interkulturella pedagogiska frågor med särskilt fokus på tidig barndom.

08-608 45 47 086084547

Institutionen för kultur och lärande

MC618

Det huvudsakliga temat för min forskning har varit filosofiska aspekter av interaktion mellan barn och vuxna, framförallt yngre barn och i relation till förskola. Det intresset har kretsat kring barns egen filosofi och pedagogisk filosofi i mötet mellan etik, estetik och litteraturteori. Jag har arbetat med olika filosofiska ansatser till barnlitteratur (bilderböcker och romaner) som ett sätt att undersöka och problematisera olika filosofiska aspekter av barndom och pedagogisk praktik.
Jag har dessutom arbetat mer generellt att pröva vardagsspråksfilosofiska metoder på frågor om lärande, lekens filosofi och filosofi genom lek.
En betydande del av min forskning har tagit starkt intryck av filosofer som Stanley Cavell, Cora Diamond och Ludwig Wittgenstein, men också filosofer som Simone Weil, Sören Kierkegaard, Iris Murdoch, John Dewey och Gareth Matthews. Jag har också återkommit till barnboksförfattare som Astrid Lindgren, Cressida Cowell, J.K. Rowling, Tolkien, Sven Nordqvist, Shaun Tan, Dr. Seuss, Jimmy Liao, och Stian Hole; men också författare som Ibsen, Hamsun, Knausgård, Austen, Tolstoj och Coetzee.
För närvarande utforskar jag möjligheten att låta denna forskning möta olika former av pedagogisk praktik i urfolkssammanhang.
De senaste årens forskning är på väg att utmynna i två böcker:
Omedelbarhetens pedagogik: Filosofi bortom orden i tidig barndom
Och
Literature and Philosophical Play in Early Childhood Education: A Humanities Based Approach to Research and Practice.

Publikationer

Artiklar

Johansson, Viktor (2017). Wildly Wise in the Terrible Moment: Kant, Emerson, and Improvisatory Bildung in Early Childhood Education. Educational Philosophy and Theory (online first).

Johansson, Viktor. (2017) Unserious but Serious Pilgrimages: What Educational Philosophy can learn about Fiction and Reality from Children’s Artful Play, Educational Theory 67(3).
Johansson, Viktor (forthcoming). Passionate Immediacy: Wittgenstein and Cavell on Desire and Embodied Philosophy in Early Childhood. A Contrario: Revue Interdisciplinarie de Sciences Social.

Johansson, Viktor (2018). Killing the Buddha: Towards a Heretical Philosophy of Learning. Educational Philosophy and Theory, 50(1), pp. 61-71.

Johansson, Viktor (2016). Entangling Education: Learning Lies or Living with Messy Knowledge and Philosophical Perplexity in Early Childhood. In Knowledge Ecologies. Conference Proceedings of Philosophy of Education Society Australasia Annual Conference 2016.

Johansson, Viktor (2015). Questions from the Rough Ground: Teaching, Autobiography and the Cosmopolitan “I”. Studies in Philosophy and Education, 34(5), pp. 441-458.
Johansson, Viktor (2014): Perfectionist Philosophy as a (an untaken) way of life. Journal of Aesthetic Education, 48(3), pp. 58-72.

Johansson, Viktor (2013). I am Scared Too: Children’s Literature for an Ethics Beyond Moral Concepts. Journal of Aesthetic Education, 40(4), pp. 80-109.

Peters, Michael and Johansson, Viktor (2012). Historicizing Subjectivity in Childhood Studies. Linguistic and Philosophical Investigations 11(1).

Johansson, Viktor (2011). “In charge of the truffula seeds”: On Children’s Literature, Rationality and Children’s Voices in Philosophy. Journal of Philosophy of Education 45(2). Also published in Nancy Vansieleghem and David Kennedy eds. (2012). Philosophy for Children in Transition: Problems and Prospects (Oxford: Wiley-Blackwell).

Johansson, Viktor (2010). The Philosophy of Dissonant Children: Stanley Cavell’s Wittgensteinian Philosophical Therapy as an Educational Conversation. Educational Theory, 60(4), pp. 469-486.

Bokkapitel och andra texter

Johansson, Viktor (forthcoming). Philosophy for Children and Children for Philosophy. In Ann Chinnery, Viktor Johansson & Noami Hodgson eds. International Handbook of Philosophy of Education. Vol. 3 Series ed. Paul Smeyers (Dordrecht: Springer).

Johansson, Viktor (2017). The Weight of Dogmatism: Investigating “Learning” in Dewey’s Pragmatism and Wittgenstein’s Ordinary Language Philosophy. In Jeff Stickney & Michael Peters A Companion to Wittgenstein on Education – Pedagogical Investigations. (Dordrecht: Springer).

Johansson, Viktor (2016). Difficulties of the Will: Philosophy of Education through Children’s Literature. In Amanda Fulford & Noami Hodgson eds. Philosophy and Theory in Educational Research: Writing in the Margin. (London: Routledge).

Roth, Klas, Gustafsson, Martin, Johansson, Viktor (2014). Introduction: Perfectionism and Education—Kant and Cavell on Ethics and Aesthetics in Society. In Journal of Aesthetic Education, 48(3), pp. 1-4.

Johansson, Viktor (2011). Att dela barnens öde (Sharing Children’s Fate). In Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Ninni Wahlström red Utbildning som medborgerlig rättighet – Föräldrarätt eller barns rätt(Göteborg: Daidalos).

Länk till min webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
Berättande och kritiska filosofiska undersökningar i urfolks tidiga barndomspedagogik

Sámi mánná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare