Weiqian Xia

Weiqian Xia

Projektforskare

Jag är projektforskare vid avdelningen för socialt arbete, och arbetar med projektet "Leavers and stayers - Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and Finland".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107C

Jag arbetar med projektet "Leavers and stayers - Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and Finland" baserat på vid avdelningen för socialt arbete, Södertörns högskola. Vi undersöker de socioekonomiska och demografiska resultaten av migration för finska migranter och deras barn sedan 1970-talet genom att kombinera svenska och finska registerdata.

Jag är också ansluten till ett samarbetsprojekt "Demographic change and ethnolinguistic identity in an intergenerational perspective: The Swedish-speaking population in Finland (DemSwed)" mellan Stockholms universitet och Åbo Akademi i Finland. Jag ska fokusera på religiöst medlemskap i Finland med hjälp av finska registerdata.

Jag disputerade doktorexamen i sociologi vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Min avhandling fokuserar på religions påverkan på politiska attityder och politiska beteenden genom politiska konfliktdimensioner, politiska institutioner och politisk artikulation, i sekulariserande europeiska samhällen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.