Xiang Lin

Xiang Lin

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Macroeconomics, tourism economics, entrepreneurship, time series

08-608 44 32 086084432

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315

Senior Lecturer in Economics

I am interested in both analytical and empirical studies in economics. Right now I am looking at the credibility of U.S. monetary policy that is subject to the dual mandate, maintaining price stability and full employment. I am also studying the monetary policy transmission mechanism in eurozone.

I am currently teaching financial economics and econometrics.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.