Xiang Lin

Xiang Lin

Fil dr

Lektor

Macroeconomics, tourism economics, entrepreneurship, time series

08-608 44 32 086084432

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315

Senior Lecturer in Economics

I am interested in both analytical and empirical studies in economics. Right now I am looking at the credibility of U.S. monetary policy that is subject to the dual mandate, maintaining price stability and full employment. I am also studying the monetary policy transmission mechanism in eurozone.

I am currently teaching financial economics and econometrics.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA