Yanti Sastrawan

Yanti Sastrawan

Doktorand

Doktorand i media och kommunikation vid Forskarskolan: Skola, Sport, Skärm. Min forskning handlar främst om Indonesiens digitalisering av utbildning i Pancasila-sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PC212

Jag är doktorand i Medie-och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, en del av Forskarskolan: Skola, Sport, Skärm. Mitt forskningsprojekt undersöker digitaliseringen av utbildning i Indonesien med kontexten av den nationella statsideologin känd som Pancasila [pantʃaˈsila] eller de fem principerna och hur den implementeras i medborgarskapsutbildning, särskilt inom digitalt utbildningsinnehåll som finns i digitala undervisnings- och lärplattformar.

Inför mina doktorandstudier tog jag en kandidatexamen i visuell kommunikationsdesign vid BINUS International University i Jakarta, Indonesien, en Master of Arts Degree vid Goldsmiths College, University of London i Storbritannien och en Master of Science Degree vid Uppsala universitet i Sverige .

Jag kommer från en bakgrund av visuell kommunikationsdesign och har erfarenhet av att arbeta som copywriter, columnist writer och content manager. Inom akademiker började mina intresseområden med att studera ämnen inklusive representation av jaget på sociala medier samt nyhetsproduktion och konsumtion på sociala medier.

Med mitt aktuella forskningsprojekt utforskar jag det sociala imaginära inom den tänkta undervisningen och det tänkta lärandet som förvärvats genom det utbildningsvetenskapliga perspektivet för att förstå vad god utbildning innebär genom ett avkoloniseringsperspektiv; inte bara för att förvänta sig framtida medborgare utan också för vad det innebär att vara indonesisk.

Connect
LinkedIn: Yanti Sastrawan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Website: yantisastrawan.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.