Ylva Waldemarson

Ylva Waldemarson

Professor

Vetenskaplig ledare

08-608 47 45 086084745

Institutionen för historia och samtidsstudier

F834

Jag är historiker och disputerade vid Stockholms universitet i juni 2000 på avhandlingen Kvinnor och klass - en paradoxal skapelseberättelse. LOs kvinnoråd och benämnandets makt 1898-1967.

Jag har undervisat/forskat vid Södertörns Högskola sedan 2000. Sedan ett antal år är Samtidshistoriska institutet min organisatoriska hemvist på högskolan. Jag har främst undervisat på ämnesområdena historia, genus och praktisk kunskap. Min forskning har berört olika områden, som till exempel arbetar- och fackföreningsrörelse, kommunalpolitik och jämställdhetspolitik. Jag har också forskat om staten som arbetsgivare och om SAF och Svenskt Näringsliv. Likaså har min forskning berört ämnesområdet muntlig historia och då främst den gren som går under beteckningen Elite oral history. Det sistnämnda ämnesområdet sammanfaller med den källskapande verksamhet som vi bedriver på SHI och som jag där delvis har ansvar för.

För närvarande har jag två forskningsprojekt på gång. Det ena - Klaga månde Elektra, handlar om jämställdhetspolitik ur ett komparativt Östersjöperspektiv (Sverige, Litauen, Nordvästra Ryssland och Nordiska Rådet). I det projketet deltar också Eva Blomberg, Alina Zvinkliene och Yulia Gradskova. Det andra projektet - Idén om den goda kommunala arbetsgivaren - har som syfte att analysera de offentliga arbetsgivarpolitiska positioner och ställningstaganden som kan identifieras från 1862 till idag. Projektet leds av Rolf Gustafsson vid Mälardalens högskola. I projektet deltar också Maria Cavallin Aijmer vid Göteborgs universitet.

Publikationer i urval:

"Såsom ringar på vattnet". Maktutredningen: Rapport 35. Stockholm 1990.

"Kontrakt under förhandling" i Kontrakt i kris (red) Hirdman Y & Åström G. Stockholm 1992.

"Får en bofink se ut hur som helst. Den svenska arbetarrörelsens syn på kvinnor och lönearbete", Arbetarhistoria 1-2/1992.

"Med sikte på staten" i Arbete Genus Fackförening. (red) Simonsson B & Törnqvist A. Göteborg 1993.

"Kön, klass och statens finanser – en historia om statligt arbetsgivarskap och statsanställda kvinnor 1870-1925" i I statens tjänst. Lund 1996.

"LOs Kvinnoråd – en paradoxal historia om framsteg och motgång", Arbetarhistoria 1-2/1988 Mjukt till formen hårt till innehållet. LOs kvinnoråd 1947-1967. Stockholm 1998.

"Att synliggöra det osynliggjorda – några tankar kring makt och maktlöshet" i Makt och moral. Linköping 1998.

"Att föra kvinnors talan" i "Kvinnor mot kvinnor. Om systerskapets svårigheter" (red) Florin C, Sommestad L & Wikander U. Stockholm 1999.

Artikel om kvinnlig särorganisering till Nationalencyklopedin. 1999

Kvinnor och klass - en paradoxal skapelseberättelse. LOs kvinnoråd och benämnandets makt 1898-1967. Stockholm. 2000

"Att styra en stad. Stockholms kommunalpolitik 1862-2000" i Staden på vattnet. Stockholm, 2002.

"Manlighet – en specifik form av kunskap" i Erfarenhetens rum och vägar, Botkyrka 2003.

Makten i Stadshuset - forskningsöversikt och probleminventering, Stockholmia Förlag/Kommittén för stockholmsforskning, Stockholm 2006.

"Politiska makthavare som historisk källa". I Arkiv, samhälle och forskning, 2007:2.

"Rättvisan, produktiviteten och den ekonomiska rationaliteten – Svenska Kommunalarbetarförbundet inför ett vägval?" i Florin, Elgán & Hagemann (red) Den självstyrande medborgaren. Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd, Stockholm 2007.

"Den redigerade källan", Arbetarhistoria 2008:12.

"Staden, kvinnorna och politiken" i Makten i Stadshuset – Stockolmslokalpolitik under 1900-talet, Stockholm 2008.

"En erfarenhet rikare" i Bornemark & Svenaeus i(red) Vad är praktiskkunskap. Södertörns högskola 2009.

Mellan individ och kollektiv – Kommunal 1960-2010, Stockholm 2010.

"Same, same but different." Norges Landsorganisation sedd med svenska ögon", i Et forskerblickk på LOs historieverk, Oslo 2011.

"Jämställt företagande 1990-2010" (tillsammans med Eva Blomberg & Martin Wottle) i Kvinnors företagande - mål eller medel? (red) Blomberg, Hedlund & Wottle. Stockholm 2011.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.